International House

Aktualności i ogłoszenia

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 5-6 letnich. English Play School!

Kursy w grupach przedszkolnych - English Play School - dla dzieci w wieku 5 -6 lat w Bydgoszczy i Toruniu, składają się z 64 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. Zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej (45 minut).

Zajęcia dla English Play School prowadzone są w salach przystosowanych do młodego wieku dzieci, wyposażonych w odpowiednie stoliki i krzesełka. Nauka odbywa się w oparciu o materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia) dostosowane również do wieku dzieci. Zajęcia nie są statyczne i mają wkomponowanych wiele elementów związanych z zabawą i ruchem. Na zajęciach wykorzystywane są także filmy i tablice interaktywne.

Lekcje odbywają się tylko po angielsku, dzięki czemu uczniowie od początku przyswajają sobie język angielski zarówno wykonując polecenia (część pasywna) oraz poprzez powtarzanie i udzielanie odpowiedzi (część aktywna).

Oprócz poleceń nauczyciela prowadzącego, dzieci wykonują zadania zgodnie z poleceniami z płyt CD co również pozwala na osłuchanie się z różnymi akcentami j. angielskiego.  

Osoby prowadzące zajęcia to wykwalifikowani nauczyciele, pochodzący głównie z Wielkiej Brytanii.

Zarówno podręcznik jak i ćwiczenia przystosowane są do wieku i możliwości uczniów, a przygotowane przez nauczyciela prowadzącego materiały dodatkowe pozwalają bezstresowo uczyć się i utrwalać zdobytą już wiedzę.

Mimo że zajęcia odbywają się w sposób zabawowy, uczniowie oswajają się z anglojęzycznymi lekcjami (co niezwykle procentuje w ich dalszej edukacji) oraz przyswajają sobie zarówno słownictwo, jak i proste formy gramatyczne, którymi zaczynają się aktywnie posługiwać.

Ponieważ większość uczniów English Play School to dzieci u progu swojej edukacji, nie wymagamy od nich umiejętności czytania i pisania. Dzieci biorą jednak udział w dyktandach. Polegają one nie na pisaniu, ale na rysowaniu, kolorowaniu, zaznaczaniu bądź wycinaniu zgodnie i ściśle z tym, co dyktuje nauczyciel.

Wiecej informacji o kursach językowych i szkole IH w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.inthouse.pl

Wiecej informacji o kursach językowych i szkole IH w Toruniu: www.torun.inthouse.pl

 

Galeria

cofnij

International House World Organisation

International House to największa na świecie i jedna z najbardziej uznanych organizacji zajmujących się nauczaniem języków obcych. W chwili obecnej w jej skład wchodzi 160 szkół w 55 krajach świata. Od 1953 roku uczymy własną metodą, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, dziś jest sprawdzoną podstawą każdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. Łączy w sobie logikę i konsekwencję z pasją i spontanicznością. Pracowało nad nią wielu nauczycieli, lingwistów i metodyków. Przyświecał im jeden cel: znalezienie skutecznej metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. Metoda IH, spopularyzowana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Naukowe, a następnie przez kursy metodyczne Cambridge RSA/CELTA, z czasem stworzyła podstawą szkoleń metodycznych nauczycieli na całym Świecie. Pierwsze z nich przeprowadzono właśnie w IH w 1962 roku. Nadal kształcimy tysiące nauczycieli, którzy są cenionymi w świecie profesjonalistami.

Kontakt

IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, T: 52 322 35 15, bydgoszcz@inthouse.pl

IH Toruń, ul. Legionów 15, T: 56 622 50 81, torun@inthouse.pl

Oddział w Inowrocławiu, ul. Farna 9, T: 52 357 16 38, inowroclaw@inthouse.pl

Copyright © 2024 Szkoła Języka Angielskiego International House

Powered by: Talem Technologies