International House

Kursy dla firm

INFORMACJE OGÓLNE

International House zajmuje się organizacją szkoleń z języka angielskiego na zlecenie firm oraz osób prywatnych. Do naszych klientów należą przedsiębiorstwa znane na rynku lokalnym i ogólnopolskim: banki, instytucje państwowe, firmy konsultingowe i firmy prywatne. Część z nich współpracuje z nami już od kilku lat.


W naszych szkołach kursy prowadzone są głównie przez nauczycieli z krajów anglojęzycznych "native speakers", posiadajęcych międzynarodowe kwalifikacje metodyczne CELTA lub DELTA, wymagane przez International House do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Nauka odbywa się tylko po angielsku, co pomaga w przełamaniu bariery komunikowania się w tym języku.


Kursy prowadzone dla firm to:

 • dowolna długość i intensywność kursu (od 2 do 40 godzin lekcyjnych tygodniowo)
 • kursy zawsze dostosowane i zaprojektowane do potrzeb Firmy
 • zajęcia prowadzone w jednej z naszych Szkół, w siedzibie Firmy lub dowolnie wybranym miejscu (hotel, dom, ośrodek wypoczynkowy itp.)
 • szeroki wybór czasu odbywania się zajęć (od godziny 7 do 21) 7 dni w tygodniu
 • zajęcia indywidualne (one-to-one) lub w grupach (max. 12 osób)
 • wielkość i ilość grup dostosowana do potrzeb Firmy
 • kursy ogólne języka angielskiego (General English) i z elementami Business English (negocjacje, prezentacje, pisanie e-maili, telefonowanie itp.)
 • kursy specjalistyczne: Business English, IT English, dla prawników, inżynierów itp.
 • najlepsi, wykwalifikowani nauczyciele z krajów anglojęzycznych (Native Speakers) i z Polski
 • zajęcia również z wykorzystaniem tablic interaktywnych
 • podręczniki i wszystkie materiały dodatkowe w cenie kursu
 • szczegółowe raporty z postępów w nauce i obecności na zajęciach

Rodzaje kursów języka angielskiego dla firm:


One-to-one (zajęcia indywidualne). Ten sposób nauki daje możliwość dopasowania terminu zajęć, dowolne ustalenie ich częstotliwości, intensywności, terminu rozpoczęcia, długości trwania i miejsca odbywania się zajęć. Program i tematyka kursu są ustalane w sposób indywidualny w oparciu o analizę potrzeb klienta.


Business English. Kursy te oparte są na podręcznikach i materiałach do Business English. Umożliwiają nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim używanym w środowisku biznesu. W ramach tego typu kursu istnieje możliwość przygotowania do zdania jednego z egzaminów Cambridge ESOL (BEC-Business English Certificate).


Modular Business English. Są to krótkie kursy ukierunkowane na specyficzne aspekty komunikacji w środowisku biznesu. Składają się na nie opcjonalne moduły: prowadzenie spotkań, telefonowanie, negocjacje, prezentacje, pisanie listów i inne.


General English. Kursy te opierają się na standardowych podręcznikach i materiałach. Umożliwiają naukę struktur gramatycznych, słownictwa, rozwinięcie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. W ramach tego typu kursów istnieje możliwość przygotowania do zdania egzaminów Cambridge ESOL (FCE, CAE, CPE).


Konwersacje. Zajęcia tego typu mają na celu rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Tematyka dostosowana jest do potrzeb uczestników kursu.


W ramach szkoleń z języka angielskiego istnieje również możliwość dołączenia pracowników Firmy do odpowiednich grup prowadzonych w International House na preferencyjnych zasadach finansowych.


Oferta dodatkowa:

 • audyt językowy Firmy (określenie poziomu znajomości j. angielskiego pracowników, rekomendacje jak podnieść ten poziom i w jakim czasie)
 • "proof reading" – poprawianie tłumaczeń angielskich (oferty, ulotki, foldery) aby tekst był napisany naprawdę „po angielsku”
 • intensywne, wyjazdowe szkolenia językowe w sieci Szkół International House w ponad 140 miejscach na całym świecie obejmujące następujące języki: angielski, włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, arabski, chiński, portugalski, czeski, słowacki, litewski, ukraiński, węgierski, estoński, rumuński


Cena kursu dla firm obejmuje:

 • podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zająć
 • dostęp do sali komputerowej z internetowymi kursami językowymi i oprogramowaniem wspomagającym naukę
 • możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach konwersacyjnych (General English i Business English po 2 godz. w tygodniu), również dla członków najbliższej rodziny uczestnika szkoleń. Cena dla osób spoza Szkoły - 30 zł za 90 minut zajęć.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich szkoleń dla firm i osób indywidualnych i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariatach szkół International House:
IH Bydgoszcz
bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15
IH Toruń
torun@inthouse.pl tel: 56 655 40 83,

cofnij

International House World Organisation

International House to największa na świecie i jedna z najbardziej uznanych organizacji zajmujących się nauczaniem języków obcych. W chwili obecnej w jej skład wchodzi 160 szkół w 55 krajach świata. Od 1953 roku uczymy własną metodą, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, dziś jest sprawdzoną podstawą każdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. Łączy w sobie logikę i konsekwencję z pasją i spontanicznością. Pracowało nad nią wielu nauczycieli, lingwistów i metodyków. Przyświecał im jeden cel: znalezienie skutecznej metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. Metoda IH, spopularyzowana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Naukowe, a następnie przez kursy metodyczne Cambridge RSA/CELTA, z czasem stworzyła podstawą szkoleń metodycznych nauczycieli na całym Świecie. Pierwsze z nich przeprowadzono właśnie w IH w 1962 roku. Nadal kształcimy tysiące nauczycieli, którzy są cenionymi w świecie profesjonalistami.

Kontakt

IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, T: 52 322 35 15, bydgoszcz@inthouse.pl

IH Toruń, ul. Legionów 15, T: 56 622 50 81, torun@inthouse.pl

Oddział w Inowrocławiu, ul. Farna 9, T: 52 357 16 38, inowroclaw@inthouse.pl

Copyright © 2023 Szkoła Języka Angielskiego International House

Powered by: Talem Technologies