International House

Kursy dla firm

BUSINESS ENGLISH

Kursy Business English prowadzone przez szkoły International House w Bydgoszczy i Toruniu są przeznaczone dla każdego, kto funkcjonuje w biznesie lub jest zainteresowany tą tematyką - prezesa, dyrektora, pracownika korporacji, specjalisty ds. eksportu, studenta kierunków ekonomicznych itp. 

W trakcie kursu słuchacze:

  • uzupełnią wiedzę z zakresu gramatyki oraz struktur języka używanego w świecie biznesu
  • poznają szeroki zakres słownictwa z różnych dziedzin: handlu, gospodarki, finansów itp.
  • posiądą umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów: umów, artykułów fachowych, prezentacji produktów, korespondencji biznesowej itp.
  • nauczą się wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach oraz posługiwania się językiem negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych.

Kursy odbywają się na poziomach od Intermediate do Advanced (B1-C1 Common European Framework)
Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.
Przed rozpoczęciem kursu każdy słuchacz proszony jest o przystapienie do testu w celu określenia aktualnej znajomości języka angielskiego. Test skałda się z części pisemnej i ustnej.


Kliknij tu aby zrobić test online

Kurs Business English może mieć charakter ogólny lub wąsko wyspecjalizowany.


PROGRAMY ZAWODOWE:
English for Executives
English for Managers
English for Personal Assistants
English for Receptionists
English for Salesmen
English for Lawyers


PROGRAMY BRANŻOWE:
English for Banking
English for Computer Science
English for the Hotel Industry
English for Telecommunications
English for Marketing

To jedynie przykłady. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu uczących w International House native speakers Szkoła jest w stanie zapewnić możliwość specjalistycznych kursów językowych dla większej ilości branż.


Kursy językowe Business English wzbogacone są o szereg zagadnień leksykalnych, kulturowych i gospodarczych. Kształtują także umiejętności niezbędne w codziennym prowadzeniu biznesu.

ZAGADNIENIA:
Finanse i zagadnienia fiskalne
Marketing
Zarządzanie
Import i eksport
Świadomość różnic kulturowych w biznesie
Unia Europejska

UMIEJĘTNOŚCI:
Prezentacje
Telefonowanie
Prowadzenie spotkań
Negocjacje
Prowadzenie korespondencji
Sporządzanie raportów i notatek służbowych
Obsługa Klienta

Kurs Business English może być również formą przygotowania do egzaminów Business English Certificate (BEC). Zostały on stworzony przez Cambridge ESOL - dział językowy Uniwersytetu Cambridge. Egzaminy BEC sprawdzają 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie, są więc egzaminami kompleksowo testującymi znajomość biznesowego języka angielskiego. Egzaminy obejmują poziomy zaawansowania B1, B2 i C1, czyli Intermediate, Upper-Intermediate i Advanced. 
Więcej informacji o egzaminach BEC można znaleźć na:
http://www.cambridgeesol.pl/exam/bec/index.php


Szczegółowe informacje dotyczące Business English oraz pozostałych kursów i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariatach szkół International House:
IH Bydgoszcz
bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15
IH Toruń
torun@inthouse.pl tel: 56 655 40 83

cofnij

International House World Organisation

International House to największa na świecie i jedna z najbardziej uznanych organizacji zajmujących się nauczaniem języków obcych. W chwili obecnej w jej skład wchodzi 160 szkół w 55 krajach świata. Od 1953 roku uczymy własną metodą, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, dziś jest sprawdzoną podstawą każdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. Łączy w sobie logikę i konsekwencję z pasją i spontanicznością. Pracowało nad nią wielu nauczycieli, lingwistów i metodyków. Przyświecał im jeden cel: znalezienie skutecznej metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. Metoda IH, spopularyzowana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Naukowe, a następnie przez kursy metodyczne Cambridge RSA/CELTA, z czasem stworzyła podstawą szkoleń metodycznych nauczycieli na całym Świecie. Pierwsze z nich przeprowadzono właśnie w IH w 1962 roku. Nadal kształcimy tysiące nauczycieli, którzy są cenionymi w świecie profesjonalistami.

Kontakt

IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, T: 52 322 35 15, bydgoszcz@inthouse.pl

IH Toruń, ul. Legionów 15, T: 56 622 50 81, torun@inthouse.pl

Oddział w Inowrocławiu, ul. Farna 9, T: 52 357 16 38, inowroclaw@inthouse.pl

Copyright © 2024 Szkoła Języka Angielskiego International House

Powered by: Talem Technologies