International House

Kursy On-line

ENGLISH-ONLINE24 DLA DOROSŁYCH

Dzisiejsza technika, a w szczególności rozwój szerokopasmowego Internetu pozwala na prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć on-line, polegających na bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Pozwalają na to platformy i komunikatory internetowe, zapewniające przekaz dźwięku i obrazu (np. Skype). Umożliwia to  zorganizowanie zajęć bez konieczności czasochłonnych dojazdów, albo przeprowadzanie ich w miejscach, gdzie nie ma tradycyjnych kursów.

Uczestnicy kursu  przez cały czas trwania lekcji on-line mają kontakt z nauczycielem. Są  nieustannie aktywizowani, motywowani do działania, a w szczególności do komunikowania się w języku angielskim, co z biegiem czasu odbywa się na coraz wyższym poziomie.

Obie strony mogą ze sobą swobodnie rozmawiać, powtarzać pewne kwestie związane np. z wymową, czy rozumieniem słownictwa. Bardzo istotnym elementem lekcji on-line jest pełne wykorzystanie wszystkich multimedialnych możliwości komputera. Zajęcia wzbogacane są przez ciekawe materiały audiowizualne. Skonstruowane są tak, by doskonaliły wszystkie umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Dzięki temu z łatwością przyswaja się  nowe słownictwo,   gramatykę  i  zapoznaje  się z nowymi elementami leksykalnymi.

Naszym celem jest nauczyć  swobodnej komunikacji w języku angielskim, używając bardzo atrakcyjnego i wszechstronnego narzędzia, jakim jest komputer.

ENGLISH-ONLINE24  jest ofertą skierowaną do tych, która z różnych powodów nie mogą  wziąć udziału w regularnych kursach w szkole językowej – zbyt duża odległość i związane z tym dojazdy,  obowiązki zawodowe i domowe,  czy brak odpowiedniej oferty w miejscu zamieszkania. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji – to naprawdę działa!

Wszystkich zainteresowanych nauką prosimy o przystapienie do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego:

Test języka angielskiego

Nie powinno to zająć więcej niż 25 minut. Po otrzymaniu wyniku testu prosimy o przesłanie na adres szkoły w Bydgoszczy bydgoszcz@inthouse.pl lub w Toruniu torun@inthouse.pl e-maila zawierającego nastepujące dane:

  • imię i nazwisko
  • nr telefonu
  • nazwę konta Skype


Po otrzymaniu takiego e-maila od Państwa, skontaktujemy się, aby przeprowadzić część drugą testu - rozmowę z nauczycielem native speaker.

Cennik kursów ENGLISH-ONLINE24:

Zajęcia indywidualne:

30 godzin 2520 zł  85zł/1 godz. lekcyjną
60 godzin 4740 zł  79zł/1 godz lekcyjną

Zajęcia w parach Opcja 1* Opcja 2*

30 godzin             1470 zł    1365 zł
60 godzin             2820 zł    2580 zł

Opcja 1* pary tworzone przez szkołę, Opcja 2* pary zgłaszające się samodzielnie
Istnieje możliwość zakupienia lekcji on-line również w innym wymiarze.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów ENGLISH-ONLINE24 oraz pozostałych kursów i egzaminów otrzymają Państwo w sekretariatach szkół International House:

IH Bydgoszcz bydgoszcz@inthouse.pl tel: 52 322 35 15
IH Toruń
torun@inthouse.pl tel: 56 655 40 83

cofnij

International House World Organisation

International House to największa na świecie i jedna z najbardziej uznanych organizacji zajmujących się nauczaniem języków obcych. W chwili obecnej w jej skład wchodzi 160 szkół w 55 krajach świata. Od 1953 roku uczymy własną metodą, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, dziś jest sprawdzoną podstawą każdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. Łączy w sobie logikę i konsekwencję z pasją i spontanicznością. Pracowało nad nią wielu nauczycieli, lingwistów i metodyków. Przyświecał im jeden cel: znalezienie skutecznej metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. Metoda IH, spopularyzowana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Naukowe, a następnie przez kursy metodyczne Cambridge RSA/CELTA, z czasem stworzyła podstawą szkoleń metodycznych nauczycieli na całym Świecie. Pierwsze z nich przeprowadzono właśnie w IH w 1962 roku. Nadal kształcimy tysiące nauczycieli, którzy są cenionymi w świecie profesjonalistami.

Kontakt

IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, T: 52 322 35 15, bydgoszcz@inthouse.pl

IH Toruń, ul. Legionów 15, T: 56 622 50 81, torun@inthouse.pl

Oddział w Inowrocławiu, ul. Farna 9, T: 52 357 16 38, inowroclaw@inthouse.pl

Copyright © 2024 Szkoła Języka Angielskiego International House

Powered by: Talem Technologies