International House

Centra Egzaminacyjne Cambridge English PL034, PL276

.

  

Egzaminy Cambridge English w województwie kujawsko-pomorskim! 

Szkoła Języka Angielskiego International House w Bydgoszczy przeprowadza egzaminy Cambridge English, w tym FCE, CAE i CPE, w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku od 1994 roku.

Początkowo International House działało w sieci egzaminacyjnej Bitish Council w Polsce jako subcentrum ośrodka w Warszawie, a następnie w 2000 roku przeszło pod kuratelę ośrodka w Gdańsku. W roku 2002 w wyniku reorganizacji sieci ośrodków w Polsce, International House w Bydgoszczy uzyskało status samodzielnego Centrum Egzaminacyjnego British Council o numerze PL034.

W czerwcu 2008 roku przeprowadzono kolejną reorganizację sieci egzaminacyjnej w Polsce. W jej wyniku International House Bydgoszcz zostało podporządkowane, w zakresie egzaminów,  bezpośrednio Cambridge English Language Assessment. Zmiany te były o tyle istotne, że pozwoliły znacznie uprościć procedury rejestracji oraz umożliwiły otwarcie ośrodków w innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

Od roku 2016 również Szkoła International House w Toruniu działa jako niezależne Centrum Egzaminacyjne Cambridge English nr PL0276 

Obecnie w Województwie Kujawsko-Pomorskim istnieją następujace ośrodki administracyjne zajmujące się Egzaminami Cambridge English, w tym FCE, CAE i CPE:

 

Centrum Egzaminacyjne PL034
International House Bydgoszcz
ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz
tel. 52 322 35 15, e-mail:
exams@inthouse.pl
Centrum rejestruje i przeprowadza egzaminy

Centrum Egzaminacyjne PL276
International House Toruń 
ul. Legionów 15, 87-100 Toruń 
tel. 56 622 50 81, e-mail:
exams@inthouse.pl
Centrum rejestruje i przeprowadza egzaminy

Ośrodek Rejestracyjny
Oxford School Włocławek
ul. Starodębska 3/7, 87-800 Włocławek, tel. 54 420 13 74
Ośrodek rejestruje i przeprowadza egzaminy tylko w sesji letniej, jeśli zgłosi się odpowiednia ilość kandydatów

Ośrodek Rejestracyjny
International House filia w Inowrocławiu
ul. Farna 9, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 16 38
Ośrodek tylko rejestruje na egzaminy

Ośrodek Wewnętrzny PL034
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31 A, 87-100 Toruń, tel. 56 660 92 46
Ośrodek rejestruje i przeprowadza egzaminy tylko dla studentów WSB

1

International House World Organisation

International House to największa na świecie i jedna z najbardziej uznanych organizacji zajmujących się nauczaniem języków obcych. W chwili obecnej w jej skład wchodzi 154 szkół w 54 krajach świata. Od 1953 roku uczymy własną metodą, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, dziś jest sprawdzoną podstawą każdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. Łączy w sobie logikę i konsekwencję z pasją i spontanicznością. Pracowało nad nią wielu nauczycieli, lingwistów i metodyków. Przyświecał im jeden cel: znalezienie skutecznej metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. Metoda IH, spopularyzowana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Naukowe, a następnie przez kursy metodyczne Cambridge RSA/CELTA, z czasem stworzyła podstawą szkoleń metodycznych nauczycieli na całym Świecie. Pierwsze z nich przeprowadzono właśnie w IH w 1962 roku. Nadal kształcimy tysiące nauczycieli, którzy są cenionymi w świecie profesjonalistami.

Kontakt

IH Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 6, T: 52 322 35 15, bydgoszcz@inthouse.pl

IH Toruń, ul. Legionów 15, T: 56 622 50 81, torun@inthouse.pl

Oddział w Inowrocławiu, ul. Farna 9, T: 52 357 16 38, inowroclaw@inthouse.pl

Copyright © 2013 Szkoła Języka Angielskiego International House